بعد از 1384

بازسازی دفتر وزرا

بازسازی دفتر وزرا

تهران - 1398 - بازسازی
218 مترمربع
دفتر گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما

دفتر گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما

تهران - 1397 - بازسازی
165 مترمربع
سالن اجتماعات مجتمع مسکونی کوهستان

سالن اجتماعات مجتمع مسکونی کوهستان

تهران - 1396 - بازسازی
145 مترمربع
ایوان کوهستان

ایوان کوهستان

تهران - 1396
10 مترمربع
آپارتمان مسکونی داد

آپارتمان مسکونی داد

تهران - 1394
1500 مترمربع
8 طبقه - 5 واحد
مدیا تک تهران

مدیا تک تهران

تهران - 1394
13000 مترمربع
مجتمع فرهنگی تفریحی آب و آتش

مجتمع فرهنگی تفریحی آب و آتش

تهران - 1392
12800 مترمربع
آپارتمان مسکونی اندیشه

آپارتمان مسکونی اندیشه

تهران - 1390
500 مترمربع
4 طبقه - 4 واحد
آپارتمان مسکونی بِهَشت

آپارتمان مسکونی بِهَشت

تهران
1396 - در حال ساخت
2100 مترمربع - 8 طبقه - 5 واحد
آپارتمان مسکونی شیرین (طراحی داخلی)

آپارتمان مسکونی شیرین (طراحی داخلی)

تهران
1396
150 مترمربع
ساختمان مسکونی مینو

ساختمان مسکونی مینو

تهران
در حال ساخت
2200 مترمربع
5 طبقه - 10 واحد
ساختمان مسکونی گلستان

ساختمان مسکونی گلستان

تهران - 1395 - در حال ساخت
5200 مترمربع - 9 طبقه - 23 واحد
غرفه کندو در نمایشگاه صنعت ساختمان 96

غرفه کندو در نمایشگاه صنعت ساختمان 96

غرفه کندو در میدکس 2017

غرفه کندو در میدکس 2017

غرفه کندو در نمایشگاه میدکس 2017
طراحی نمای ساختمان اداری هلال احمر

طراحی نمای ساختمان اداری هلال احمر

تهران
1395 - مسابقه
3300 مترمربع - 21 طبقه
ساختمان مسکونی شیرزاد

ساختمان مسکونی شیرزاد

تهران - 1394
370 مترمربع
2 طبقه
ساختمان مسکونی بام سبز

ساختمان مسکونی بام سبز

تهران
در حال ساخت
6000 مترمربع
24 واحد
ویلای سپهر ثریا

ویلای سپهر ثریا

مازندران - 1393
450 مترمربع
2 طبقه
ویلای امیردشت

ویلای امیردشت

مازندران - 1391
500 مترمربع
2 طبقه
ویلای طبیعت شمال

ویلای طبیعت شمال

گیلان - 1395
250 مترمربع
2 طبقه
یوسف اباد

یوسف اباد

ثفثصفثقف4ثفث4ف


قبل از1384

مجتمع مسکونی اقدسیه

مجتمع مسکونی اقدسیه

تهران - 1370
6000 متر مربع
20 واحد
مجتمع مسکونی فرمان

مجتمع مسکونی فرمان

تهران - 1374
130000 مترمربع
300 واحد
مجتمع مسکونی رکنی

مجتمع مسکونی رکنی

همدان - 1380
15000 مترمربع
10 واحد
آپارتمان مسکونی مژده

آپارتمان مسکونی مژده

تهران - 1382
12000 مترمربع
15 واحد
آپارتمان مسکونی کاژه

آپارتمان مسکونی کاژه

تهران - 1383
12000 مترمربع
20 واحد