در این بخش به مجلات و سایت هایی اشاره می کنیم که در سال های گذشته پروژه های گروه کندو را انعکاس داده اند

مجلات

مجله معمارشماره 100

مجله معمار
شماره 100

پروژه اندیشه


سایت مجله ...
مجله   2A شماره 29و 30

مجله 2A
شماره 29و 30

Green Roof Residence


سایت مجله ...
مجله معماری و ساختمان شماره 52

مجله معماری و ساختمان
شماره 52

خانه شیرین


سایت مجله ...
مجله معماری و ساختمان شماره 49

مجله معماری و ساختمان
شماره 49

پروژه بازسازی و طراحی داخلی ساختمان مسکونی اندیشه


سایت مجله ...
مجله معماری و ساختمان شماره 48

مجله معماری و ساختمان
شماره 48

ساختمان مسکونی دادسایت مجله ...
مجله معماری و ساختمان شماره 47

مجله معماری و ساختمان
شماره 47

سازه پروژه تجاری- تفریحی نسیم شهر
سایت مجله ...
مجله معماری و ساختمان شماره 40

مجله معماری و ساختمان
شماره 40

پروژه اندیشهسایت مجله ...
مجله منزل شماره 112

مجله منزل
شماره 112

پروژه شیرینسایت مجله ...
مجله منزل شماره 106

مجله منزل
شماره 106

پروژه داد


سایت مجله ...


وب سایت ها

Architizer

Architizer

Andishe, Tehran, Iran
Architizer

Architizer

Daad, Tehran , Iran
Archello

Archello

Andishe, Tehran, Iran
Archello

Archello

Daad, Tehran, Iran
World Architecture

World Architecture

Andishe, Tehran, Iran
World Architecture

World Architecture

Daad, Tehran, Iran